Är du redo för 5G?

5G händer här och nu och den nya tekniken ger helt nya möjligheter. 5G är mötesplatsen där leverantörerna, politiker, samhällsplanerare, tekniska ledare och företagsledare samlas för att tillsammans utforska vilka möjligheter och samhällsförändringar 5G ställer oss inför.

Här får besökarna en grundförståelse och konkreta verktyg för att utveckla effektivitet, samhällsnytta och tjänster kopplade till användandet av 5G. Här upptäcker besökarna det verkliga värdet av 5G tillsammans med talare, innovatörer och forskare. De kommer gå igenom hur olika branscher kan dra fördel av 5G-tekniken, så som, transportsektorn, sjukvården, samhällstjänster, media, industri med mera.

Scener, konferens och aktiviteter inkluderar;

Kompetensutveckling

Framtidsspaningar

Fallstudier

Det nya samhället

Innovativa tjänster genom 5G

DREAM BIGGER OF WHAT YOU REALLY CAN DO – LET’S CONNECT THE WORLD!

Parallellt med 5G Expo kan du även besöka våra andra fokusområden.