Under mötesplatsens två dagar pågår flertalet Summits som tillsammans bildar en komplett konferens för framtidens städer och samhälle.

Digital transformation

Smart Byggnation & Infrastruktur

Säkerhet & Trygghet

Energi och Hållbarhet

Parallellt arrangeras också Nordic Mobility Conference & Expo samt Stockholm Tech Show med ytterligare summits som kompletterar konferensen.

Last mile-logistik

Mikromobilitet

Aktiv mobilitet

Energi och digitalisering

Smart City konferens

Alexander Ståhle

Stadsforskare och stadsplanerare

Spacescape

Frida Boisen

Moderator

Stockholm Smart City Conference and Expo

Nicolaie Moldovan

Senior Urban Development Specialist

European Parliament

Sandra Baer

Program Director

Personal Cities

Theo Blackwell

CDO

City of London

Henrik Aagaard Johanson

Founder

AKiLAY ApS //Copenhagen Smart City

Nordic Mobility konferens

Greger Ledung

Sakkunnig batteriforskning

Energimyndigheten

Thomas Schölin

Vice VD

Drivkraft Sverige

Gunnar Eriksson

Avdelningschef

Trafikanalys

Jonas Bjelfvenstam

Generaldirektör

Transportstyrelsen

Ramon Gras Alomà

Founder

Aretian Urban Analytics and Design at Harvard

För information om konferensen kontakta:

NORDIC LIVE EXPO AB

TELEFON +46 (0)31 – 788 45 20
E-POST INFO@LIVEEXPO.SE
WWW.LIVEEXPO.SE

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mötesplatsen och konferensen.