Konferensråd

Konferensrådet för Stockholm Tech Live & Stockholm Smart City Conference & Expo består av individer och organisationer med stark koppling till ett eller flera av mässans fokusområden. De personer som sitter med i rådet besitter en djup och långgående kunskap och förståelse inom sitt område, ett brett kontaktnät och en stark insikt till att de bästa resultaten som kan uppbringas görs med fördel i samarbete och synergi med andra. Tillsammans besitter de en stor kunskap och erfarenhet från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Konferansrådets uppgift är att forma innehållet i konferensen. Detta görs genom möten där innehåll, talare och programpunkter läggs fram och diskuteras. Det är konferansrådet som går igenom och har den avgörande rösten gällande inskicken från Stockholm Smart City Conference & Expo och Stockholm Tech Live’s Call for Paper.

Målet för konferansrådet och för Stockholm Tech Live & Stockholm Smart City Conference & Expo är att leverera den mest innovativa och inspirerande expo som tillhandhåller praktiska och faktiska lösningar på de utmaningar företag och organisationer ställs inför.

Smart City Sweden

Rebecca Larsson
Communication Manager
Smart City Sweden

Urban ICT Arena

Åke Lindström
City Development Director
Kista Science City & Urban ICT Arena, part of Electrum Foundation

Stockholm Stad

Jenny Berthling
Business Development Manager
Client Development & Expansion

KTH

Annika Engström
Kommunikationsstrateg

Connect Sverige

Therese Folkesson
Affärsutvecklare Tillväxtkapital

Hannes Helander
Affärsutvecklare Språngbrädan

 

Kista Science City

Åke Lindström
ICT Development Director

Klas Mattsson
Communications

IoT Sverige

Jin Moen
Programchef

Programchef för IoT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram för ökad nytta i offentlig sektor med hjälp av IoT, finansierat av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Tidigare startup-VD och grundare i spelbranschen, Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports på RISE, interaktionsdesignforskare.

Stockholms universitet

Prof. Jelena Zdravkovic
Vice Head of Computer and System Sciences

Jelena Zdravkovic är professor och vice-prefekt på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. Jelena har specialiserat sig på systemanalys med tonvikt på förmåge- och datadriven kravhantering av informationssystem för anpassning till verksamhet och dess vidare utveckling.

Swedish Blockchain Association

Sukesh Tedla 

Chairman and Board Member at Swedish Blockchain Association

Sukesh Tedla är en ung entreprenör som utmanar teknikens konsekvenser för samhällen i stort. I sin nuvarande roll driver han innovationen att bygga etiska & transparenta AI-lösningar som hjälper till att bekämpa komplexa tekniska och samhälleliga utmaningar som Fake News, Mis-Information, Bias in AI, ML & BigData.

Ishtar Toulait

Ishtar Touailat

CEO & Founder, Global Head Of AI & Innovation at Futuristas.

För information om konferensen kontakta oss:

TELEFON +46 (0)31 – 788 45 20
E-POST INFO@LIVEEXPO.SE
WWW.LIVEEXPO.SE