Att ställa ut innebär att du träffar tusentals besökare som aktivt letar efter nya samarbetspartners

Stockholm Smart City Conference & Expo är mötesplatsen för alla som är involverade i utvecklingen och tillväxten av smarta städer och framtidens samhälle.

Kommuner

Städer

Regioner

Politiken

Myndigheter

Organisationer

Fastighetsbranschen

Transport-Flyg-Tåg-Hamn

Väg-Vatten-Avlopp

Automotive

Arkitektur

Storföretag

Industri

Handeln

Innovationskluster

Försvaret

Universiteten

Finans & bank

Att ställa ut innebär att du träffar tusentals besökare som aktivt letar efter nya samarbetspartners

Stockholm Smart City Conference & Expo är mötesplatsen för alla som är involverade i utvecklingen och tillväxten av smarta städer och framtidens samhälle.

Exempel på mötesplatsens besökargrupper

Stadsplanerare

Stadsutvecklare

Stadsarkitekter

Tekniska chefer

Tekniska rådgivare

Politiker

Regionansvariga

Administrativa chefer

Kommunchefer/direktörer

Inköpsansvariga

Utvecklingschefer

Verksamhetschefer

Kvalitetschefer

Enhetschefer

Miljöchefer

Säkerhetschefer

Processansvariga

R&D-chefer

Strategiska ledare för tillväxt

Planeringsansvariga

VD, styrelsemedlemmar & ledningsgrupper

Ekonomichefer/
Finansdirektörer

Chief Digital Officers

Heads of Digital

Chief Technology Officers

Transformation Officers

IT-direktörer/IT-chefer

IT-ansvariga

IT-konsulter

IT-projektledare

IT-strateger

IT-säkerhetschefer

Telekomansvariga

Databasansvariga

Fastighetsutvecklare

Fastighetsdirektörer

Fastighetschefer

Fastighetsägare

Facility Managers

Byggchefer

Energichefer

Energiutvecklare