För oss är det viktigt att du som partner får ett så lönsamt och framgångsrikt deltagande som möjligt. Därför anpassar vi och skräddarsyr ditt engagemang i Stockholm Smart City Live så gott vi kan. Behoven och möjligheterna hos er varierar stort så låt oss bidra med det vi kan bäst; lösningar för er som bolag för ett så givande deltagande som möjligt.

Nordic Live Expo AB

Telefon +46 (0)31 – 788 45 20
E-post info@liveexpo.se
www.liveexpo.se

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mötesplatsen och konferensen.