Köpstarka besökare vill träffa dig, under mässan genomförs över 50.000 kvalitativa kundmöten

Gör fler affärer på kortare tid

På Stockholm Smart City Conference & Expo exponeras du och ditt företag inför tusentals potentiella kunder samtidigt som du positionerar dig som en innovativ expert som leder utvecklingen av framtidens smarta städer. Undersökningar visar att varje besökare genomför i snitt 14 kvalificerade möten under mässan som leder till nya affärer och inköp. Som utställare tar du del av de 50.000 kundmöten som genomförs under två dagar. Delta som utställare, partner eller sponsor och träffa samhällsutvecklare, politiker, investerare, affärsutvecklare, IT-avdelningar och tech-innovatörer. Det är här dina nuvarande och framtida kunder, partners och samarbeten finns.

 

Paket och priser >>
Vem besöker mässan >>

+
0

besökare

+
0

KONFERENSDELEGATER

+
0

utställare

87 % av besökarna beslutar eller påverkar inköp

97 % av besökarna besöker mässan nästa gång

85 % av utställarna svarade att de var nöjda/ mycket nöjda med den totala mässupplevelsen

87 % av beslutsfattarna besökte mässan för att få underlag till upphandling

besöksstatistik 2022

+700 av beslutsfattarna kom ifrån Offentlig sektor, Kommun, Region & Stad

+400 av beslutsfattarna arbetar inom transformation och digitalisering för framtidens samhälle

+300 av beslutsfattarna arbetar inom stads- och samhällsplanering

+300 av beslutsfattarna arbetar inom chefsbefattning inom IT och teknik

+300 av beslutsfattarna representerar ledningsgrupp/ koncernledning/ styrelse

+300 av beslutsfattarna kommer från fastighetsbranschen

+300 beslutsfattarna arbetar inom hållbarhet och energiförsörjning

varför ställa ut?

87 % av besökarna beslutar eller påverkar inköp.

97 % av besökarna besöker mässan nästa gång

96 % av besökarna är nöjda eller mycket nöjda med sin totala mässupplevelse.

2 av 3 Besökare kommer köpa någonting som de sett på mässan

Besökarna uppgav följande syften med mässbesöket

(Flera svarsalternativ möjliga):

87% Beslutsunderlag för upphandling

87% Skapa nya kontakter

83% Få överblick över branschen                                           

66% Träffa nuvarande kontakter och branschfolk                  

60% Ta del av nyheter

60% Gå på seminarier

Därför ska du ställa ut eller delta som partner;

Varje utställare och partner genomför i snitt 80 kundmöten, under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som det normalt tar flera månader att träffa.

Här träffar du högkvalitativa besökare, beslutsfattare som det normalt inte går att boka möten med, de viktigaste inköparna kommer till mötesplatsen.

Här genereras nya leads, fyll på prospektsdatabasen för lång tid framöver med högkvalitativa leads som letar nya lösningar.

Träffa dina blivande kunder i en affärsdrivande miljö och med tydliga behov. Konferensen och de öppna scenerna skapar nya behov hos dina kunder.

Tydlig och mätbar ROI, du kan snabbt räkna hem kostnaden för dina möten och vad de genererat i affärer.

Under mässan genomförs över 50.000 kvalitativa kundmöten, köpstarka besökare vill träffa dig.

Spara restid och pengar, samla era kundmöten på mässan.

VISA DINA PRODUKTER OCH TJÄNSTER för städer, kommuner, och regioner samt förändringsledare, utvecklare och  stadsplanerare. Stockholm Smart City erbjuder den perfekta plattformen för att lansera, ta nya initiativ och koppla ditt varumärke till den senaste tekniken samt utvecklingsmetoder av framtidens samhälle.

MARKNADSFÖR DITT VARUMÄRKE som ledande innovatör och tankeledare tillsammans med Stockholm Smart City. Vårt utbud av ledande mediapartners och press kommer att ge dig stor publicitet och ökad varumärkeskännedom.

NÄTVERK MED POTENTIELLA KUNDER OCH PARTNERS. Vårt kombinerade konferens- och utställningsformat maximerar möjligheten för kvalitetstid med dina nuvarande och blivande kunder.

STOCKHOLM SMART CITY ÄR DEN VIKTIGASTE MÖTESPLATSEN för alla som vill skapa förändring och utveckling inom det nya samhället och den smarta staden. Det är hit de kommer för att hitta nya samarbeten och leverantörer.

ARRANGERAS I STOCKHOLM, det är här det finns flest huvudkontor i Sverige och det är här de stora besluten fattas. Mötesplatsen ger dig tillgång till tusentals beslutsfattare, budgetansvariga, utvecklare och personer som är ansvariga för transformation och utveckling både inom den offentliga sektorn och privata sektorn.

HÄR TRÄFFAR DU INKÖPARE som det normalt är väldigt svårt att boka möte med, samtidigt som du bygger en långsiktig pipeline av värdefulla kontakter som kan ge affärer för lång tid framöver.

INFÖRSKAFFA KUNSKAP INFÖR NÄSTA KUNDMÖTE, så att ditt nästa möte med kund matchar kundens krav och tar dig ett steg framåt i affärsprocessen.

VISA ER KOMPETENS OCH KUNNANDE, träffa de som tar besluten, leder transformationen, förstå deras specifika behov och visa hur era lösningar kan möta deras krav.

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mötesplatsen och konferensen.