Arrangeras tillsammans

Lösningar för Offentlig Sektors konferensråd

Konferensrådet

Konferensrådet för Lösningar för Offentlig Sektor består av individer och organisationer med stark koppling till ett eller flera av mässans fokusområden. De personer som sitter med i rådet besitter en djup kunskap och förståelse inom sitt område. De har ett brett kontaktnät och en stark insikt att de bästa resultaten som kan uppbringas görs med fördel i samarbete och synergi med andra. Tillsammans representerar de näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Rådets uppgift är att se över innehållet i konferensen. Detta görs genom möten där innehåll, talare och programpunkter läggs fram och diskuteras. Det är rådet som går igenom och har den avgörande rösten gällande programmet för mötesplatsens konferens.

Konferensrådet består av
representanter från

Per Mosseby

Ordförande konferensrådet

Carl Heath

Senior forskare
RISE

Jonas Hampus

Sveriges Socialchefer styrelse

Kristina Lundin

Sveriges Offentliga Inköpare styrelse

Elenor Kroge

Hållbarhetsspecialist
Upphandlingsmyndigheten

Peter Kjäll

Näringspolitisk expert
Tech Sverige

Örjan Johansson

Nationell affärschef för skola
Atea

Sveriges Kommuner & Regioner

(SKR)

Kontakta oss

Generellt kontaktformulär

Namn(Obligatoriskt)